Scania R440 Tanker V2

TR: - Ses, korna ve iç mekan eklendi. - Bir takım aksesuar parçaları eklendi. Modu Kırmak, Yeniden Yüklemek Yasaktır! Emeğe Saygı Lütfen !!! EN: - Added sound, horn and interior. - Adding some accessories. Hacking, Reinstalling the Mod is Forbidden! Respect for Labor Please!!!

Scania R440 Tanker V2
Scania R440 Tanker V2
Scania R440 Tanker V2