Şartlar ve Koşullar

Sitenin genel kullanım şartları, bununla ilgili genel kurallar ve yasal sorumluluklar


Aşağıda belirtilen şartlar, kurallar ve yasal sorumlulukları içeren Kullanıcı Sözleşmesi’nin Turkish Mods(www.turkishmods.com) kullanılmadan önce okunması tavsiye edilir.Belirtilen şartların sizin için uygun olmaması halinde lütfen turkishmods.com sitesini kullanmayınız. Siteyi kullanarak ve kişisel bilgilerinizin yer alacağı formu doldurarak bu sayfalarda yazılı şartları kabul etmiş sayılmaktasınız.Turkish Mods Roleplay, dilediği zaman bu yasal uyarı sayfasının içeriğini güncelleme yetkisini saklı tutmaktadır ve kullanıcılarına siteye her girişte yasal uyarı sayfasını ziyaret etmelerini tavsiye etmektedir.1.Kullanım ve Güvenlik Kuralları

 Kullanım ve Güvenlik Kuralları turkishmods.com tüm üyelerine açıktır. Site üzerinde verilen hizmetler aksi belirtilmedikçe, ücretsizdir.


Aşağıdaki yazılı durumlarda, site yönetimi üyenin site kullanımını engelleyebilir ve aşağıdaki girişimlere karışan kişi veya kişiler hakkında kanuni haklarını saklı tutar:

1.a. Yanlış, düzensiz, eksik ve yanıltıcı bilgiler, genel ahlak kurallarına uygun olmayan ifadeler içeren ve Türkiye Cumhuriyeti yasalarıyla ters düşen bilgilerin siteye kaydedilmesi


1.b. Site içeriğinin izinsiz olarak kısmen veya tümüyle kopyalanması


1.c. Kullanıcılara verilen ya da kendi belirledikleri kullanıcı adı, şifre gibi bilgilerin, kullanım haklarının, üçüncü kişi ya da kuruluşlarla paylaşılmasından (bu bilgilerin kullanıcı dışındaki kişiler tarafından kullanılmasından) kaynaklanacak her türlü zarardan doğrudan Kullanıcı sorumludur. Aynı şekilde Kullanıcı, internet ortamında bir başkasına ait IP adresi, elektronik posta adresi, kullanıcı adı gibi kişisel bilgileri kullanamayacağı gibi diğer kullanıcıların özel bilgilerine de izinsiz olarak ulaşamaz veya bunları kullanamaz. Kullanıcı bu şekilde bir kullanımdan dolayı doğabilecek her türlü hukuki ve cezai yükümlülüğü kabul etmiş sayılmaktadır.


1.d. Sitenin güvenliğini tehdit edecek, sitenin ve kullanılan yazılımların çalışmasını engelleyecek yazılımların kullanılması, faaliyetlerin yapılması, yapılmaya çalışılması ve bilgilerin alınması, silinmesi, değiştirilmesi.

1.e. Site içerisindeki tüm modeller ve parçalar turkishmods.com tarafından lisanlanmış ve yayınlanmıştır değiştirilip satılması veya açılması yasaktır.

 

2. İçerik Kullanımı

2.a. turkishmods.com'da sunulan görsel ve yazılı içerik, kişisel kullanım içindir. turkishmods.com içeriğinde yer alan bütün alan adı, logo, ikon, demonstratif, yazılı, elektronik, grafik veya makinede okunabilir şekilde sunulan teknik veriler, uygulanan satış sistemi, iş metodu ve iş modeli de dahil tüm materyallerin (“Materyaller”) ve bunlara ilişkin fikri ve sınai mülkiyet haklarının sahibi veya lisans sahibidir ve yasal koruma altındadır. Aksi belirtilmedikçe ticari ya da kişisel amaçlarla izinsiz veya kaynak göstermeksizin kullanılamaz. Bu sitede yer alan herhangi bir unsuru diğer bir mecrada veya internet sitesinde yayınlamak veya Turkish Mods Roleplay’ın izni olmadan link vermek yasaktır.


2.b. Bu sayfaların tasarımında ve veri tabanı oluşturulmasında kullanılan yazılımın hakkı Turkish Mods Roleplay’a aittir. Bahsi geçen yazılımın kopyalanması veya kullanılması kesinlikle yasaktır.


2.c. turkishmods.com'a iletilen tüm eleştirilerin hakkı TurishMods.com’a aittir, istenildiği taktirde Turkish Modstarafından pazarlama amacıyla kullanılabilir.

 

3.Sorumluluklar

3a. turkishmods.com 'u ziyaret eden kullanıcıların bilgileri (ziyaret süresi, zamanı, görüntülenen sayfalar ve başvuru yaparken beyan edilen diğer bilgiler) onlara daha iyi hizmet edebilmek amacı ile Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde KVKK politikamız gereği takip edilmektedir. Bu bilgiler, gizlilik şartlarına bağlı kalınarak, içeriği genişletmek ve iyileştirmek amacı ile reklam vb. konularda işbirliği yaptığımız firmalarla Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde, KVKK politikamız gereği paylaşılmaktadır. Buradaki amaç, KVKK politikamıza uygun olarak sitenin kullanıcılarına sunduğu deneyimi ve turkishmods.com’u geliştirmektir.


3.b. turkishmods.com kullanıcısı, başvuru için gerekli olan bölümleri doldurup elektronik posta adresini onayladıktan sonra işbu sözleşmede belirtilen şartlara uymak koşulu ile, elektronik posta adresini ve şifresini girerek turkishmods.com sitesini kullanmaya başlayabilir.


3.c. Kullanıcı, turkishmods.com sitesi ve hizmetlerinden yararlanırken, Türk Ceza Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ile bunlarla ilgili Kanun, Marka ve Patent Haklarının Korunması ile ilgili Kanun Hükmünde Kararnameler ve yasal düzenlemeler, Borçlar Yasası, diğer ilgili mevzuat hükümleri ile turkishmods.com 'un hizmetlerine ilişkin olarak yayımlayacağı her türlü duyuru ve bildirimlere uymayı kabul eder. Bu bildirimlere ve yasalara aykırı kullanım sebebiyle doğabilecek hukuki, cezai ve mali her türlü sorumluluk Kullanıcıya aittir.


3.d. Kullanıcının işbu sözleşmede belirtilen yükümlülüklere veya turkishmods.com sitesinde bildirilen genel kurallara uymamasının tespiti halinde, Kullanıcının turkishmods.com 'da yararlanması Turkish Modstarafından süreli veya süresiz olarak engellenebilir ve/veya hesabı kapatılabilir.


3.e. Kullanıcı, diğer kullanıcıların ve ziyaretçilerin turkishmods.com 'u kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı hareketlerde bulunamaz, sunucuları ya da veri tabanlarını otomatik programlar yükleyip zorlayamaz/kilitleyemez. Hile girişimlerinde bulunamaz. Bulunması halinde üyeliğinin sonlandırılacağını ve durumdan doğabilecek her türlü hukuki, cezai sorumluluğu kabul eder.


3.f. turkishmods.com ile yapılan mesajlaşmaların yedeğinin alınması kişilerin sorumluluğundadır ve Turkish Modstarafından önerilmektedir. Mesajlaşmaların yedeklerinin alınmaması nedeniyle kaybolmasından, silinmesinden veya hasar görmesinden Turkish Modssorumlu tutulamaz.


3.g. Kullanıcı, turkishmods.com 'dan kopyalanmış veya yazıcı ile yazdırılmış hiçbir materyal üzerinden Telif Hakkı, Ticari Marka ve her türlü Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamı notlarını silemez veya çıkartamaz.


3.h. Başvuru iptali ve hesap silme işlemi, kullanıcı tarafından turkishmods.com üzerinden yapılabilir. Üyeliğini bitiren kullanıcının siteye giriş yetkisi iptal edilecektir. Üyeliğini iptal eden kişi bu işlemin geri dönüşü olmadığını kabul eder.


3.i. Turkish Modsya da Üye’nin kendisi tarafından sonlandırılan başvuru hesabına ait her türlü başvuru, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun öngördüğü koşullara tabi olarak Turkish Modstarafından tutulabilecektir; ancak Turkish Modssöz konusu başvuruları başvuru sona erdiği andan itibaren silmekte serbesttir. Üye silinen başvurularla ilgili herhangi bir hak veya tazminat talebinde bulunamaz. Ancak Üye’nin kendisiyle ilgili kişisel veriler hakkında bilgilendirilme hakkı saklıdır. Detaylı bilgi için internet sitemizde yer alan “KİŞİSEL VERİLERİN SİLİNMESİ, YOK EDİLMESİ VE ANONİM HALE GETİRİLMESİNE İLİŞKİN İMHA POLİTİKASI” nı incelemenizi tavsiye ederiz.

3.j. Site kullanıcılarının birbirleri ya da üçüncü şahıslarla olan ilişkileri kişilerin kendi sorumluluğudur.


3.k. turkishmods.com kontrolü altında olmayan başka internet sitelerine bağlantı veya referans içerebilir. turkishmods.com, bu sitelerin içerikleri veya içerdikleri diğer bağlantılardan sorumlu değildir.


3.l. Turkish Mods Roleplay, kullanım şartları, gizlilik prensipleri ve geçerli yasal düzenlemelere bağlı kalmak kaydıyla, kullanıcı hesabınıza bağlı olan bütün bilgileri kişisel verilerin işlenmesi ve korunması politikası kapsamında kendi pazarlama faaliyetleri ile ilgili olarak kullanma hakkını saklı tutar.


3.m. Sitenin belirli yerlerinde o bölüme özel farklı kurallar ve yükümlülükler belirtilebilir. Bu bölümleri kullanan kişi ve kuruluşlar peşinen belirtilen bu kuralları kabul etmiş sayılır.


3.n. Kullanıcılarımızın kişisel bilgilerini ve gizliliklerini korumak için aldığımız önlemler ve bu konudaki genel politikamızı incelemek için lütfen “KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ VE KORUNMASI POLİTİKASI” bölümünü okuyunuz.


Kullanıcı, servisten faydalanmaya başlandığı andan itibaren bu katılım sözleşmesinin tüm hükümlerini kabul etmiş sayılacağını ve sözleşmenin kendisi hakkında hüküm ifade edeceğini kabul eder. Kullanıcı işbu sözleşme ile üstlenmiş olduğu yükümlülüklere aykırı hareketi nedeniyle Turkish Mods Roleplay’ın uğrayacağı her türlü zararı aynen tazmin etmeyi kabul eder. Turkish Mods Roleplay, Kullanıcının sözleşmeye aykırı davranışları nedeniyle kamu kurumlarına ve/veya üçüncü şahıslara ödemek zorunda kalabileceği her türlü tazminat ve/veya idari/adli para cezaları için Kullanıcıya aynen rücu hakkına sahiptir.

 

 4.Turkish Mods’un Hak ve Yükümlülükleri

4.a. Turkish Mods Roleplay, işbu Sözleşme’de belirtilen şartlara, Ticari İletişime ilişkin Kişisel Verilerin Korunması Aydınlatma Metni’ne ve Site’de yer alan Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikası’na uygun hareket edecektir. Bununla birlikte Turkish Mods Roleplay, kanuni olarak saklaması gereken Üye bilgilerini saklamakla yükümlüdür. Kullanıcının turkishmods.com sitesinin çalışmasına engel olacak herhangi bir elektronik sabotaj, kazançlara müdahale amaçlı girişimler ve/veya saldırıya neden olduğunun tespit edilmesi veya resmi makamlardan, üyeye yönelik suç duyurusu ya da resmi soruşturma talebi gelmesi halinde, turkishmods.com ilgili üyenin kimlik bilgilerini araştırma ve açıklama hakkına sahiptir.


4.b. Turkish Mods Roleplay, taahhüt ettiği hizmetlerin sürekliliğini sağlamak için, işbu sözleşmede herhangi bir bildirimde bulunmaksızın tek taraflı değişiklik yapabilir. Turkish Mods Roleplay’ın her zaman herhangi bir gerekçe göstermeksizin, tek taraflı olarak verdiği hizmeti sürekli veya geçici olarak durdurma, servisin içeriğini değiştirme veya iptal etme hakkı vardır. Kullanıcı işbu hakkı kabul eder. Turkish Mods Roleplay, herhangi bir değişiklik olması halinde güncel kullanım şartlarını aynı link altında yeni tarih güncellemesi ile sitesinde yayınlanacak, gerek görmesi halinde elektronik posta ile kullanıcılarına bildirilecektir. Yenilenmiş güncel kullanım şartları, turkishmods.com 'da yayınlandığı andan itibaren geçerli olacak ve turkishmods.com sitesinin veya hizmetlerinin kullanımı o andan itibaren yenilenmiş kullanım şartlarına bağlı olacaktır.


İşbu sözleşme hükümlerine aykırı materyalleri turkishmods.com sitesine göndermiş olan üyenin üyeliği, herhangi bir bildirim yapılmaksızın Turkish Modstarafından tek taraflı olarak sona erdirilebilir.


4.c. turkishmods.com kullanıcıların başvuru sırasında verdiği her türlü mail, telefon vb diğer bilgileri kişisel verilerin işlenmesi ve korunması politikası kapsamında kampanya, reklam, tanıtım amaçlı çalışmalarda kullanma hakkına sahiptir.

 

 5.Sözleşmenin Yürürlüğe Girmesi

Kullanıcı, başvuru formunu doldurup onayladığı ya da bu sistemi kullanarak herhangi bir hizmet aldığı ya da sipariş verdiği andan itibaren turkishmods.com sözleşmesine uymayı taahhüt etmiş kabul edilir. Sözleşme, üyeliğin sona ermesi ile veya işbu sözleşmede sayılan fesih hallerinden herhangi birinin gerçekleşmesi ile hiçbir uyarıya gerek kalmaksızın kendiliğinden hükümsüz kalacaktır.

6.Yetkili Mahkeme ve Uyuşmazlıkların Çözümü

Bu sözleşmenin uygulanmasından doğabilecek uyuşmazlıkların çözümünde İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili kılınmıştır.

7. Tebligat Adresleri

7.a. turkishmods.com sitesi kullanıcılarından peşinen posta adreslerini istememektedir. Ancak kullanıcının turkishmods.com 'a bildirdiği elektronik posta adresi, bu sözleşme ile ilgili olarak yapılacak her türlü bildirim için yasal adresin isteneceği elektronik posta olarak kabul edilir.

7.b. Taraflar, mevcut elektronik postalarındaki değişiklikleri yazılı olarak diğer tarafa 3 (üç) gün içinde bildirmedikçe, eski elektronik postalara yapılacak isteklerin geçerli olacağını ve kendilerine yapılmış sayılacağını kabul ederler.


7.c. Yine turkishmods.com 'un kullanıcının kayıtlı elektronik posta adresini kullanarak yapacağı her türlü bildirimin elektronik postanın turkishmods.com tarafından yollanmasından 1 (bir) gün sonra kullanıcıya ulaştığı kabul edilecektir. Kullanıcı, bu katılım sözleşmesinde yer alan maddelerin tümünü okuduğunu, anladığını, kabul ettiğini ve kendisiyle ilgili olarak verdiği bilgilerin doğruluğunu onayladığını beyan, kabul ve taahhüt eder.

 

Size en iyi çevrimiçi deneyimi sunmak için tanımlama bilgileri kullanıyoruz. Sitede gezinmeye devam ederek çerez kullanımımızı kabul etmiş olursunuz.. Daha fazla oku